دانلود پایان نامه:انتخاب بهینه باطری برای خودروهای هیبریدی الکتریکی قابل اتصال به شبکه...

لینک دانلود و جزییات بیشتر:
https://sabzfile.com/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%ae%d8%a7%d8%a8-%d8%a8%d9%87%d9%8a%d9%86%d9%87-%d8%a8%d8%a7%d8%b7%d8%b1%d9%8a-%d8%a8/