یلدا

یلدا بر شما مبارک.
نویسنده کوتاه نوشت : پیمان پورشکیبایی
گوینده: زهرامظفری
موسیقی متن از آلبوم مادر گروه بی همتای کامکارها
با گرزمان، با هنر ایران زمین آشنا شوید:
Telegram :
https://t.me/garozman

instagram:
https://instagram.com/garozman1398

site:
https://garozman.ir