نظر دبیر شورای اصناف رایانه ای در مورد اشتغال زایی در آی نوتی

نظر دبیر شورای اصناف رایانه ای در مورد اشتغال زایی در آی نوتی

برای کسب اطلاعات بیشتر به آدرس های زیر مراجعه بفرمایید

instagram.com/ardabilinoti
telegram.me/ardabilinoti
www.ardabilinoti.r98.ir

و برای ثبتنام در شرکت معظم آینوتی (گسترش طراحان نقش الماس) از طریق لینک زیر اقدام کنید
https://login.inoti.com/Register/?EncID=75-6C-2B-34-65-38-74-4E-73-62-54-57-51-4A-31-45-7A-45-67-64-75-67-3D-3D

و برای ثبتنام در اینما از لینک زیر استفاده کنید
https://enama.ir/inv/1071674