آموزش رایگان کشت زعفران گلخانه ای

فیلم آموزش کشت زعفران گلخانه ای بدون نیاز به خاک از صفر تا صد مراحل کاشت گلخانه ای زعفران و مزایای ان و همچنین آموزش زعفران گلخانه ای (کشت هیدروپونیک) و کشت ایروپونیک زعفران (هواکشت) در شرکت الماس زعفران جهان.
برای ثبت نام در دوره آموزش رایگان کشت زعفران گلخانه ای و دوره های پیشرفته با واحد آموش شرکت ما در ارتباط شوید.

مشاوره دورهای آموزشی 09397580696

واحد فروش زعفران 09120658535

Almaszaffran.ir