فیلمی جالب از وضعیت پایتخت قبل و بعد از ساعت ۹ شب

پس از اعلام محدودیت‌های کرونایی برای تردد خودروها، خیابان‌های تهران از ساعت ۲۱ به بعد به میزان چشمگیری خلوت شده است.