آجر صادقی - ارائه انواع آجر با مناسبترین قیمت ها

تهیه و توزیع انواع آجر نما نسوز انگلیسی، شاموتی، سفید، مشکی -آجرهای آنتیک، رستیک،قزاقی، خشت دستی، آجرهای سازه ای لفتون و سفال -آجر شیل و شیل و رس و مصالح ساختمانی

برای سفارش انواع آجر به وبسایت آجر صادقی مراجعه کنید و یا با شماره 09133162388 تماس حاصل فرمایید.
"آجر نسوز پشت تلویزیون" ، "آجر شیل اصفهان"،"آجر نسوز شاموتی اصفهان"،"آجر نما سفید"،"قیمت آجر نسوز قهوه ای"