داستان روز - " اول انسان ها"

????داستان روز - " اول انسان ها"
????کتاب: سوپ جوجه برای روح .
"من همیشه ترجیح می دهم تا بهترین وجه هر کسی را باور کنم".
???????? با صدای: فرزانه فائزی

✴️ www.rasabook.com
✴️✴️ @rasabook