توضیحات زالی درخصوص تفاوت موج ‌های مختلف شیوع کرونا

فرمانده ستاد مقابله با کرونا در کلانشهر تهران گفت: اگر در دی ماه موج جدیدی داشته باشیم الگوی افزایش نرخ بستری‌ها و مرگ و میر را که قبلاً تکرار شد، خواهیم داشت.