معرفی شرکت ‌های متخلف هواپیمایی به تعزیرات

معاون هوانوردی سازمان هواپیمایی کشوری از معرفی شرکت‌های متخلف هواپیمایی به تعزیرات خبر داد. تا هفته بعد همان قیمت‌های پیشین بلیت‌های هواپیما اعمال می‌شود.