کمک به بچه‌های سرطانی

به عنوان ویدیو دقت کردید؟ آیا به نظرتون این واژه درست است‌؟ منظورم واژه‌ی بچه‌های سرطانی است.
در لفظ عامه کلماتی استفاده می‌شود که بار منفی دارد. به طور مثال همین کلمه کودک سرطانی واژه‌ایی است که اگر به کودک گفته شود بسیار ناراحت کننده خواهد بود.
بهتر است به جای واژه کودک سرطانی به آن کودک مبتلا به سرطان گفته شود. چرا که سرطان یک حالت توصیف کننده برای شخص است و فرد به آن مبتلا می‌شود. نه این‌که خود آن بیماری باشد.
در این مقاله که در خیریه کودکان فرشته‌اند تهیه و تدوین شده است می‌خواهیم کمی بیشتر با بیماری سرطان در کودکان آشنا شویم و بدانیم که چطور می‌توانیم از نظر روحی و روانی به این کودکان کمک کنیم.
ادامه مقاله را اینجا بخوانید:
http://koodakancharity.ir/helping-children-with-cancer/