برنامه ای بنویسید که ۲ ماتریس ۲ در ۳ را از کاربر دریافت نماید و آن ۲ ماتریس را با هم جمع نموده و در خروجی به شکل ماتریس نمایش دهد.| دانلود رایگان

[برای دانلود لطفا اینجا کلیک کنید](http://cutt.us/FcWxI)