رابطه سیگار کشیدن و لاغری

کشیدن یک بسته سیگار باعث سوزاندن 250 کالری در روز می شود. این یعنی دو برابر بیشتر از فعالیت هایی مثل ده دقیقه بالارفتن از پله ها 20 دقیقه تنیس بازی کردن و... همینطور نیکوتین موجود در سیگار یکی از عوامل کور شدن اشتهاست و...