????داستان روز - " هر روز جمعه است"

????داستان روز - " هر روز جمعه است"
????کتاب: سوپ جوجه برای روح .
" شنبه یک روش غیر قابل قبول برای گذراندن یک هفتم از زندگی تان است ".
???????? با صدای: سارا نوری