پس از مرغ و لبنیات، قیمت گوجه هم پرواز کرد

قیمت گوجه فرنگی به طرز قابل توجهی در میادین میوه و تره بار، افزایش یافته است.