فن پلی آمید برج خنک کننده 02126145899

فن پلی آمید برج خنک کننده yun.ir/r2xksa یک از انواع پروانه کولینگ تاور است که برای انتقال هوا در برج خنک کن کاربرد دارد. این قطعه از متریال پلی آمید تولید شده و دارای تعدادی پره و تیغه می‌باشد که با چرخش آن‌ها سیال را در کولینگ تاور جابه‌جا می‌گردد. فن یا پروانه پلی آمید برج خنک کننده را می‌توان از گروه صنعتی و مهندسی تجهیز صنعت تتا خریداری کرد.