دریافت گواهی رعایت حقوق مصرف کنندگان سال 1397

دریافت سومین گواهی رعایت حقوق مصرف کنندگان در سال 1397

ادیب تنهای قالیشویی ایران که مفتخر به دریافت سه دوره گواهی رعایت حقوق مصرف کنندگان شده است.

برای اطلاعات بیشتر به سایت قالی شویی ادیب مراجعه نمایید:

https://adibcarpet.com/fa/