اهواز در بحران فاضلاب شهری

گرفتگی شبکه فاضلاب شهری و خارج نشدن آب‌های سطحی از خیابان‌های اهواز، مشکلات زیادی را برای مردم این کلان‌شهر به وجود آورده است. بچه‌های زیادی در این آب‌های سطحی آلوده بازی می‌کنند که باعث نگرانی والدین آن‌ها شده است.