طراحی جالب سقف شیروانی منازل

طراحی نمای ساختمان شیروانی در مناطق مرطوب بسیار با اهمیت است. ساختمان با سقف شیروانی همواره در مناطق مرطوب دارای محبوبیت بالایی است و همین امر نیاز به طراحی های متفاوت برای سقف شیروانی را افزایش می دهد.