نکاتی برای حفظ ریحان تازه

ریحان
نمک
روغن زیتون
روش
ریحان را بشویید ، بگذارید خشک شود.
نمک درشت را در یک شیشه ، سپس ریحان ریخته و با روغن پر کنید.
------------------------------------
2) یخ بزنید
عناصر
ریحان
کیف ضد آب
روش
ریحان را بشویید ، هر برگ آن را جدا کرده و خشک کنید. داخل فریزر قرار دهید تا منجمد شود. هر برگ یخ زده را در کیسه ای ضد هوا قرار دهید.
------------------------------------
3) سینی یخ
عناصر
ریحان
روغن زیتون
سینی مکعب یخ
روش
ریحان را ریز خرد کنید ، مکعب های یخ را با ریحان بریده شده پر کنید. پر از روغن زیتون و یخ بزنید