گریه یک سیاستمدار که در فضای مجازی سوژه شد!

بسیاری از کاربران فضای مجازی در انگلیس، تلاش تصنعی وزیر بهداشت انگلیس در تلویزیون برای «اشک ریختن» و گریه کردن را به سخره گرفتند. «مت هنکاک» هنگام صحبت کردن درباره استفاده از واکسن کرونا در انگلیس، دست‌هایش را به چشم‌هایش می‌مالید تا وانمود کند در حال گریه کردن است!