به دنبال جانگو No Room to Die 1969 دوبله کانال تلگرام sekoens1@

به دنبال جانگو
No Room to Die 1969

کارگردان
Sergio Garrone

بازیگران
Anthony Steffen
William Berger
Nicoletta Machiavelli
Mariangela Giordano

جانگو از "مُرداک" یک جایزه بگیر کهنه کار می خواهد تا "فارگو " مرد بانفوذی که در پوشش مزرعه داری، کارگران مکزیکی را به بردگی کشیده را به همراه افرادش رسوا کرده و از بین ببرند. در این راه دوست قدیمی جنگو به همراه مایا دختری که فارگو به زور قصد ازدواج با او را دارد به جانگو کمک می کنند و ...

دوبله فارسی