تبریک تولد برای متولدین 1 آبان

آبان یه ماه نیست
آبان یه فرهنگه
آبان یه سبکه
آبان یه آرزو
آبان یه نعمـــت الهیــــه
آبان یه جور زندگی
آبان یه مدل غــــــرور جذابــه
آبان کلکسیــون آدمـــای جذابـــه
تولدت مبارک آبان ماهی.