رقابت نیم میلیون داوطلب در روز دوم کنکور

بیش از ۵۱۰ هزار متقاضی حضور در دانشگاه‌ها با رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی با یکدیگر به رقابت پرداختند.