معایب جاروبرقی مرکزی آسایش

جاروبرقی های مرکزی در انواع مدل های مختلف تولید می شود. هرکدام مزایا و معایب خود را دارند مهندس بختیار فخری نماینده رسمی جارو برقی مرکزی آسایش است و درباره معایب جارو مرکزی آسایش می گوید