#داستان_روز "داستان عاشقانه من"

#داستان_روز "داستان عاشقانه من"
???? #کتاب: #سوپ_جوجه_برای_روح".
"هدف از زندگی، زنده ماندن است و زنده ماندن یعنی آگاه بودن. آگاهی شاد، سرمست کننده، آرام و مقدس".
???????? با صدای: معصومه عزیز محمدی