شرکت "عادل فردوسی پور" ،قبل از شهرت ،در مسابقهٔ هفته.

از ویدئوهای منحصر به فردی است ،
که از شرکت " عادل فردوسی پور " ،
پیش از رسیدن به شهرت ،
در برنامهٔ تلویزیونی " مسابقهٔ هفته " ،
که در دههٔ هفتاد ، پنجشنبه شب ها ،
با اجرای زنده یاد " منوچهر نوذری " ،
از شبکهٔ اوّل سیما ، پخش می شد ؛
به یادگار مانده است .