تویول TUYUL

نام یک فیلم با ژانر ترسناک و معنا گرا ،می باشد ،کارگردان توانسته است با مهارت خویش در بکار گیری از تکنیک های لازم در فیلم برداری و نوع نشانه ها ،از عمقی که در فرهنگ ،می باشد پرده بر دارد که از ....