فروش وتولید دستگاه های آبکاری

Pars chorom
تولیدکننده دستگاه های آبکاری،مخمل پاش،هیدروگرافیک،وتامین مواداولیه هرسه دستگاه،مواد آبکاری پودر مخمل ،چسب‌ مخمل،فیلم واکتیویتورهیدروگرافیک،ارسال به سراسرکشور،آموزش رایگان کاربادستگاه،جهت اطلاعات ومشاوره رایگان وسفارش دستگاه باشماره های زیر تماس بگیرید:
09122658389
09191444270