چرا ساختار پیام رسان‌ های داخلی برای مردم جذابیتی ندارد؟

برخی از مردم به دلیل آشنا نبودن با امکانات و امنیت پیام رسان‌های داخلی مانند گپ، بیتا، سروش و ...، از نسخه‌های خارجی این پیام رسان‌ها استفاده می‌کنند.