#داستان_روز "هدیه ای از بهشت"

???? کتاب: #سوپ_جوجه_برای_روح".
"اگر پی ببری که در قلبت به کس دیگری اهمیت می دهی، به موفقیت رسیده ای".
-مایا آنجلو
???????? با صدای : اعظم حبیبی