ارتفاع کاران دیان راپل,پیچ رولپلاک نما

پیچ و رولپلاک سنگ نما
و سرامیک پیچ رولپلاک نمای ساختمان بدون داربست و بالابر با استفاده از طناب RAPEACCESS راپل
پیچ رولپلاک نما سنگ و سرامیک با استفاده از پیچ گالوانیزه 5 و 6 سانت بسته به اندازه ملات پشت سنگ و رولپلاک مخصوص سنگ نما

وپوشاندن سر پیچها (بتونه) مخصوص انجام میشود.

اول باید دانست که پیچ رولپلاک سنگ صرفا برای محکم سازی سنگ نما و تثبیت سنگ نما انجام میگردد و روشی جز آن برای محکم سازی سنگ وجود ندارد.
http://dianrappel.com/پیچ-و-رولپلاک-سنگ-نما/