آیا موفقیت شانسی است؟

این ویدئو، برای شما کامل توضیح می‌دهد که شانس چیست و آیا ما واقعاً شانسی شانسی موفق می‌شویم ؟ اگر دنبال پاسخ سوال هستید حتماً با این ویدئو همراه باشید.
برای اطلاعات بیشتر به سایت https://mostafaee.com/ مراجعه کنید...