تا حالا کباب زن دوقلو دیدید؟

دستگاه کباب زن PS700H یا دستگاه کباب زن دوقلو دستگاهی است. که در آن همزمان دو قالب کباب قرار می‌گیرد. با این دستگاه مي توانيد با سرعتی بالا سیخ گیری را انجام دهید. سرعت سیخگیری در این دستگاه هدف اصلی تولید آن می باشد. از سویی شما را قادر می سازد. برای آشپزخانه صنعتی خودتان همزمان دو نوع کباب با وزن و اندازه ای متفاوت سیخ گیری کنید.
سایت: https://pooyasanatco.com
اینستاگرام:https://www.instagram.com/pooyasanatco/