فروش کروم حرارتی / فروش کروم

سازنده دستگاههای مخمل پاش خانگی و صنعتی
دستگاه ابکاری فانتاکروم.
دستگاه هیدروگرافیک پلی اتیلن و گالوانیزه.
فروش مواد اولیه هر سه دستگاه:
پودر و چسب مخمل پاشی.
مواد ابکاری فانتاکروم/تجهیزات ابکاری فانتاکروم.
پترن(فیلم) و اکتیواتور هیدروگرافیک.
فروش محلول کروم حرارتی.بدون نیاز به دستگاه.
تلفن های تماس و مشاوره:
02156574663
09361428505