مهم‌ترین نکات استفاده از کولر‌های آبی در دوران کرونا

توجه به راهنمایی‌های بهداشتی مربوط به دستگاه‌های خنک کننده آبی می‌تواند نقش مهمی در پیشگیری از شیوع و انتقال کرونا در منازل و اماکن عمومی داشته باشد.