ناو شهید رودکی، جدیدترین عضو سنگین نیروی دریایی سپاه

ناو شهید رودکی، جدیدترین عضو سنگین نیروی دریایی ایران؛ ناو اقیانوس پیمای ایرانی که غوغایی بر پا کرد!


صفحه اینستاگرام حاشیه نیوز:
https://www.instagram.com/hashiyehnews_/