سخنان ساده و فوق العاده بانو دکتر ژاله آموزگار در ستایش زبان شیرین فارسی

اهمیت زبان شیرین فارسی را از زبان استاد دکتر خانم ژاله آموزگار بشنوید.
ایشان پژوهشگری ارزشمند در عرصه زبانهای باستانی و همچنین به چند زبان زنده دنیا سخن می گویند.
با شنیدن تنها ۳۰ دقیقه بسیار دانش درباره زبانی که سخن می گویید به دست خواهید آورد پس این سخنرانی شیرین را از دست ندهید.
گروه فرهنگی گرزمان نیز به گونه فیلم و فایل صوتی این سخنرانی زیبا را با حفظ نام منتشرکنندگان به شما ارمغان می دهد.
فایل صوتی و ویدئو جهت دانلود در تلگرام گروه فرهنگی گرزمان موجود است:
Telegram :
https://t.me/garozman

instagram:
https://instagram.com/garozman1398

site:
https://garozman.ir