خط تولید موزاییک های حیاطی (پرس اتوماتیک) - گروه تولیدی صنعتی آبین بتن

مصارف این محصول در صنعت ساختمان و کارگاه های صنعتی و پارکینگ ها و… مورد استفاده می باشد. در صنعت ساختمان برای کف سازی داخل از موزاییک های 30 در 30 به عنوان زیر پارکتی مورد استفاده میگیرد، که هم از نظر سرعت در اجرا و هم از نظر صرفه اقتصادی قابل توجه می باشد.

گروه تولیدی صنعتی آبین بتن - تولید و فروش انواع موزاییک های حیاطی و پرسی اتوماتیک

لینک مشاهده محصولات موزاییک های حیاطی:
https://abinbeton.com/product-category/%da%a9%d9%81%d9%be%d9%88%d8%b4-%d8%a8%d8%aa%d9%86%db%8c/%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%a7%db%8c%db%8c%da%a9-%d9%be%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%ad%db%8c%d8%a7%d8%b7%db%8c/