حقانی09380039391_سقف برقی کافه رستوران عربی_فروش سقف اتوماتیک رستوران فرانسوی

شرکت #معماری #سازه_چادری_غشا
مجری و طراح زیباترین ایده های سقف و سایبان مدرن چادری جهت هرنوع فضای کاربری با سابقه ای درخشان میباشد که تا کنون پروژه های متعددی دراینباره بااستفاده ازتکنولوژی غشاء پیش تنیده پلی استری با رویه pvcدر سراسر ایران میباشد و با بسیاری از سازمانها و نهادهای دولتی و خصوصی و پیمانکاران و سرمایه گذاران و انبوه سازان و مالکین و غیره همکاری دارد.