جزییات قانون جدید چک

مرادی، کارشناس حقوق بانکی با حضور در برنامه «چاپ اول» شبکه خبر گفت: بر اساس قانون جدید چک، تاریخ سررسید چک نمی‌تواند بیشتر از ۳ سال از زمان دریافت دسته چک باشد.