تمرینات آماده سازی تیم صنعت نفت آبادان

اعضای تیم فوتبال صنعت نفت آبادان روز (پنجشنبه) در مرکز پزشکی (ایفمارک) حضور یافتند تا با پشت سر گذاشتن تست های پزشکی، خود را برای حضور در بیستمین دوره لیگ برتر آماده کنند