آهنگ خوبه که هستی امین حبیبی

دانلود آهنگ خوبه که هستی امین حبیبی

https://bamiseda.ir/?p=23116

تو که از راه رسیدی همه چی زیرورو شد

یه جوری شد دلم تا با چشمات روبرو شد

نمی‌دونم چی داری توی چشمات ولی من

نتونستم بگم نه دستم پیش تو رو شد من

حال دلم خوب می‌شه وقتی تو مهربونی با

من وقتی چشمای تو می‌خنده می‌گی می‌خوای

بمونی با من من حالم یهو خوب می‌شه

تا موهای تورو می‌بینم دنیا قشنگ‌تره وقتایی

که من کنار تو می‌شینم دلم آروم می‌گیره دستامو