داستان_روز "بوسه خداحافظی"

داستان_روز "بوسه خداحافظی"
???? #کتاب: #سوپ_جوجه_برای_روح".
????"وقتی می فهمی عاشق هستی که نمی توانی شبها به خواب بروی، چون واقعیت را زیباتر از رویا می بینی".
???????? با صدای: محسن زرآبادی پور