نحوه کم کردن تاثیرات منفی بی حوصلگی

بی حوصلگی چیست؟
بی حوصلگی عدم توانایی در حفظ آرامش و صبوری در زمان هایی است که شما منتظر دریافت نتیجه ای هستید که به آن نرسیده اید. به طور کلی سه نوع بی حوصلگی را می توان برای افراد متصور کرد:
مرکز مشاوره خانواده آویژه
https://psychology.avije.org/psychological-counseling/what-is-boredom/
با مشاوران روانشناسی آویژه همراه باشید
https://psychology.avije.org/
#مشاوره_بی_حوصلگی #مشاوره_خانواده #مشاوره_روانشناسی_آویژه