آموزش دیزاین پترن- معرفی الگوی proxy یا واسطه

الگوی propxy یکی از 23 الگویی هست که در سایت باگتو در دوره دیزاین پترن ها آموزش داده شده است
زمانی از الگوی proxy استفاده می کنیم که بخواهیم اشیاء یک کلاس رو کنترل کنیم و اونها رو در یک نقطه متمرکز کنیم که دسترسی به نمونه های اون شئ در کلاس proxy ایجاد بشه.
برای یادگیری کامل این الگو می تونید به لینک زیر در سایت باگتو مراجعه کنید.
https://bugeto.net/courses/design-patterns-in-c-sharp