سایت شب ( اجاره ویلا و اقامتگاه )

سایت شب یک پلتفرم اجاره ی روزانه ی ویلا و اقامتگاه در سراسر ایران است. این مجموعه با نظارت دقیق بر کیفیت اقامت، بیمه ی رایگان عمر و حوادث از ابتدای سفر و امکان گفتگو با میزبان قبل از پرداخت، سعی در تامین رضایت بیشتر مشتری دارد. اجاره ویلا https://www.shab.ir