تومرلرن - جامع ترین پلتفرم آموزش زبان ترکی استانبولی

تومرلرن ( جامع ترین پلتفرم آموزش زبان ترکی استانبولی )
آدرس سایت : https://tomerlearn.ir/
مجموعه تومرلرن با رویکردی علمی و با استفاده از تجارب و تخصص تیمی حرفه ای و نخبه، در پی گشودن افقهای جدید در زمینه آموزش زبان ترکی استانبولی می باشد.
ویژگی متمایز این وب سایت، توجه به نیازهای واقعی زبان آموزان و تدریس مطالب استاندارد با الهام از منابع اصلی آموزشی ترکی استانبولی به زبان اصلی می باشد.
جهت دریافت دوره های آموزشی تومرلرن و شروع آموزش زبان ترکی استانبولی به سایت ما مراجعه نمایید .