حرف‌های دردناک یک شهروند ماهشهری

حرف‌های دردناک یک شهروند ماهشهری درباره اوضاع معیشتی‌اش در برابر باقر قالیباف،‌ رئیس مجلس
بعد از ۱۳ سال کار ۳ بچه دارم که در یک اتاق زندگی می‌کنیم