امکان شکل‌گیری موج جدید کرونا

امکان شکل‌گیری موج جدید کرونا در تهران طی هفته جاری