آسیب ‌های جبران ناپذیر استرس بر بدن انسان

استرس و اضطراب یک گروه از اختلالات رایج روحی و روانی هستند که منجر به نگرانی و ترسی عذاب آور می‌شوند.